Public Training

สมัครเข้าร่วมสัมนา (Public Training)

องค์กรควรจะต้องฝึกอบรมให้ความรู้-เพิ่มทักษะให้แก่พนักงาน สร้างแรงจูงใจ ให้การศึกษาเรื่องแนวโน้มธุรกิจ-เครื่องมือในการบริหารงานใหม่ๆ-เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น มีผลการวิจัยทางวิชาการที่ยืนยันชัดเจนว่าประสิทธิภาพในงานเพิ่มมากขึ้นจากการฝึกอบรม โดยพนักงานที่ทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดียวกันนั้น จากการศึกษาพบว่าพนักงานที่ได้รับการอบรมอย่างเป็นทางการจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

การคำนวนการชำระเงิน(สำหรับนิติบุคคล)

(ตัวอย่าง) ค่าสัมมนา 2,000 บาท
Vat 7 % 140 บาท
รวม 2,140 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 60 บาท
**ยอดเงินชำระจริง(หลังหักภาษีฯ) 2,140-60 = 2,080

กรอกข้อมูลลงบนฟอร์มหรือดาวโหลดแบบฟอร์ม

: แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมสัมนา (Public Training).pdf
: แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมสัมนา (Public Training).docx

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์

info@thaihronlineclub.com

ขั้นตอนที่ 2

ได้รับการยืนยันสมัครทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ จากทางชมรม

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงิน


หรือส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่อีเมลล์ info@thaihronlineclub.com

ขั้นตอนที่ 4

ทางชมรมตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินและได้รับเมลล์ยืนยันการสมัครเข้าร่วม Public Training

ขั้นตอนที่ 5

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
จากทางชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ ออนไลน์

Poster อบรมที่ผ่านมา

เกี่ยวกับเรา

ด้วยมี HR จำนวนมากพอสมควรที่ทำงานในเขตภาคตะวันออกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน HR กับอาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล และมีบางคนเสนออยากให้มีชมรม HR ที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์รวมคนทำงาน HR ที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนข้อมูลในงาน และรู้จักเพื่อนร่วมอาชีพ HR มากยิ่งขึ้น

การติดต่อกับชมรม

95/601-602 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

มือถือ (063) 370 7700
โทร (02) 434 3195