การประชุม-สัมนาประจำเดือน

การประชุม-อบรมประจำเดือน ** จัดทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน (13.30 - 16.30 น.)
ผ่านโปรแกรม Microsoft TEAM

วาระที่ 1; อัพเดทข่าวสาร HR ที่น่าสนใจ และแนะนำสมาชิกใหม่

วาระที่ 2; บรรยายวิชาการ **ตามหัวข้อบรรยายที่กำหนด**


วาระที่ 3;


Clinic HR ถาม-ตอบปัญหาในงาน HR


ฎีกาด้าน กม. แรงงาน


อาจารย์ประจำวาระ อาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
จากทางชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ ออนไลน์

การประชุม-สัมนา ประจำเดือนที่ผ่านมา

เกี่ยวกับเรา

ด้วยมี HR จำนวนมากพอสมควรที่ทำงานในเขตภาคตะวันออกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน HR กับอาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล และมีบางคนเสนออยากให้มีชมรม HR ที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์รวมคนทำงาน HR ที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนข้อมูลในงาน และรู้จักเพื่อนร่วมอาชีพ HR มากยิ่งขึ้น

การติดต่อกับชมรม

95/601-602 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

มือถือ (063) 370 7700
โทร (02) 434 3195