การติอต่อกับชมรม

ที่อยู่

95/601-602 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์

มือถือ (063) 370 7700
โทร (02) 434 3195

อีเมลล์

info@thaihronlineclub.com

เกี่ยวกับเรา

ด้วยมี HR จำนวนมากพอสมควรที่ทำงานในเขตภาคตะวันออกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน HR กับอาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล และมีบางคนเสนออยากให้มีชมรม HR ที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์รวมคนทำงาน HR ที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนข้อมูลในงาน และรู้จักเพื่อนร่วมอาชีพ HR มากยิ่งขึ้น

การติดต่อกับชมรม

95/601-602 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

มือถือ (063) 370 7700
โทร (02) 434 3195